"Mlad sam, jasan - glasam" OPENS 2019

YOUTH FEST na osnovu protokola o saradnji sa OPENS 2019, sprovodi trogodišnji program pod nazivom „Mlad sam, jasan - glasam“, a u okviru cilja iz aplikacije OPENS 2019 - 5.1. Glasamo da otvorimo vrata. Onlajn kampanja ,,Glasamo da otvorimo vrata" cilja mlade ljude uzrasta 18-21 koji prvi put glasaju kako bi [...]

Novi Sad je Evropska prestonica mladih 2019. godine

„Omladinska prestonica Evrope“ (eng. European Youth Capital) je titula koja se dodeljuje Evropskom gradu na period od godinu dana. U toku tog perioda izabranom gradu se pruža prilika da kroz višenamenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade. Na Svečanoj ceremoniji u Varni, Novi Sad [...]

"NS Omladinko"

NS Omladinko je svojevrsna i autentična maskota koja je izrađena uz pomoć mladih novosađana koji su kroz javni poziv dali svoje grafičke i tematske predloge. Najbolji predlozi su inkorporisani u konačno rešenje. Predstavlja spoj kulturnih, umetničkih i društvenih karakteristika i vrednosti, a u duhu mladih. V I D E O Zadatak NS Omladinka [...]

Omladinko u akciji - pazi SPAM!

Omladinko je svojevrsna i autentična maskota koja je izrađena prethodne 2017. godine kroz projekat OPENS Omladinko uz pomoć mladih novosađana koji su kroz javni poziv davali svoje grafičke i tematske predloge. Omladinko će na mestima na kojima se mladi okupljaju, deliti specijalno izrađen strip „Omladinko u akciji – pazi SPAM“. Kroz promotivno [...]

Mlad sam, jasan - glasam!

Video - Mlad sam, jasan - glasam! Opšti cilj našeg projekta je povećano interesovanje za promene u društvu od strane onih mladih koji nisu pripadnici političkih partija i koji ne pripadaju grupama organizovanih mladih, tako da mladi po završetku projektu uzimaju učešće u izbornim procesima, povećan je nivo informisanosti mladih o mogućnostima [...]