Vesti

“Navijaj za sebe”

Projekat se bavi problemom nasilja u sportu sa ciljem podizanja svesti mladih o problemu nasilja u sportu kroz edukaciju, senzibilizaciju i javnu diskusiju. Opšti cilj projekta je stvaranje kulture u sportu koja promoviše vrednosti i norme nenasilnog ponašanja i osuđuje svaki oblik nasilnog ponašanja (fizičkog i psihičkog) koje je van sportskih pravila u Srbiji. Interdisciplinarnim [...]

“Isključi to, čoveče!”

Činilac od presudnog uticaja na participaciju mladih jeste njihova socijalnoekološka svest. Stepen razvijenosti i obeležja socijalnoekološke svestineposredno određuju, ali su i određeni zainteresovanošću građana generalno za određeni socijalnoekološki problem, njihovom motivacijom da participiraju u njegovom rešavanju/otklanjanju, obimom znanja i informacija koje građani poseduju o datom problemu, a koji im mogu biti potrebni potrebni prilikom donošenja [...]

Novi Sad je Evropska prestonica mladih 2019. godine

„Omladinska prestonica Evrope“ (eng. European Youth Capital) je titula koja se dodeljuje Evropskom gradu na period od godinu dana. U toku tog perioda izabranom gradu se pruža prilika da kroz višenamenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade. Na Svečanoj ceremoniji u Varni, Novi Sad je nakon godinu dana [...]

Volonteri OPENS-a 2019 – poziv i aplikacioni formular

Raspisan je konkurs za 30 volontera za predstojeće aktivnosti koje ćemo realizovati u okviru projekta OPENS 2019. POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE MLADE DA SE PRIJAVE. Rok za prijavu je 26. jul do 17h, dok ćemo posle selekcije o rezultatima sve prijavljene obavestiti do 2. avgusta. POZIV-ZA-VOLONTERE OPENS2019 APLIKACIONI-FORMULAR-ZA-VOLONTERE OPENS2019

“Pazi SPAM!”

Kroz promotivno edukativni materijal u dva javna događaja promovisan je internet i IKT kao korisna pojava, ali samo ukoliko se pravilno koristi. Posebno ukazujući roditeljima da je neophodno da pretražuju internet zajedno sa svojim detetom, razgovaraju sa njim o internetu, objasne mu važnost čuvanja ličnih podataka, ne dopuste susrete sa nepoznatim ljudima sa interneta, da [...]

“Moraš znati”

Mnogi sugrađani nisu svesni da su u Novom Sadu, delu grada ili čak u neposrednom komšiluku kroz vekove unazad živele i radile mnoge izuzetne ličnosti. Iz tih razloga podsetili smo naše sugrađane koliko velikih ličnosti za ne samo srpsku već i svetsku istoriju su bili novosađani, naše komšije. Ideja obeležiti sve zgrade u kojima su živeli i radili [...]

“Uključi mozak – isključi svetlo!”

Program treninga “Sa mladima do Evrope”

  Udruženje zа mlаde „Youth Fest“ Novi Sаd   Projekаt „Sа mlаdimа do Evrope“ Trening zа pisаnje projektа zа EU fondove   Avgust, 2015. – PROGRAM TRENINGA – Ciljnа grupа: 20 mlаdih (4 grupe po 5 učesnikа), uzrstа od 18 do 35 godinа Teme:   – Kаko definisаti oblаst i ideju – Kаko nаpisаti drаft [...]

“Sa mladima do Evrope”

Ciljnа grupа su mlаdi od 15 do 30 godinа. Indirektni korisnici projektа su 8 nevlаdinih orgаnizаcijа zа mlаde koje deluju  nа teritoriji Novog Sаdа i južnobаčkog okrugа, te tаko (posredno) i svi člаnovi tih orgаnizаcijа. Direktni korisnici su 20 mlаdih koji su prošli trodnevni trening. Tаkođe, indirektni korisnici su orgаni uprаve i lokаlne sаmouprаve koji [...]

OBEĆANJE MLADIMA…

Mladi predstavljaju 20% biračkog tela u Srbiji i zaslužuju da u Skupštini Republike Srbije imaju svoje zastupnike koji će, bez obzira na stranačku pripadnost, zagovarati i boriti se za bolji položaj mladih u našoj zemlji. Organizacije civilnog društva uputile su 2014. godine «Obećanje mladima», memorandum o zajedničkoj borbi za sistemska rešenja u ovoj oblasti. Pozivani [...]