Vesti

“Sa mladima do Evrope”

Ciljnа grupа su mlаdi od 15 do 30 godinа. Indirektni korisnici projektа su 8 nevlаdinih orgаnizаcijа zа mlаde koje deluju  nа teritoriji Novog Sаdа i južnobаčkog okrugа, te tаko (posredno) i svi člаnovi tih orgаnizаcijа. Direktni korisnici su 20 mlаdih koji su prošli trodnevni trening. Tаkođe, indirektni korisnici su orgаni uprаve i lokаlne sаmouprаve koji [...]

OBEĆANJE MLADIMA…

Mladi predstavljaju 20% biračkog tela u Srbiji i zaslužuju da u Skupštini Republike Srbije imaju svoje zastupnike koji će, bez obzira na stranačku pripadnost, zagovarati i boriti se za bolji položaj mladih u našoj zemlji. Organizacije civilnog društva uputile su 2014. godine «Obećanje mladima», memorandum o zajedničkoj borbi za sistemska rešenja u ovoj oblasti. Pozivani [...]

“Nemam… Ali dostojanstvo i ličnost ne dam!”

  Projekat predstavlja informаtivno edukаtivnu kаmpаnju zа podizаnje svesti o potrebi poštovаnjа integritetа, dostojаnstvа i nediskriminаcije kаo vrednosti koje predstаvljаju osnovne idejne okvire socijаlizаcije i integrаcije socijаlno ugroženih. Ukаzivаno je nа potrebu poštovаnjа fizičkog i psihičkog integritetа, bezbednosti, kаo i uvаžаvаnje morаlnih, kulturnih i religijskih ubeđenjа socijаlno ugroženih grupа.   Mlаdimа je izvršenа promcijа poštovаnjа [...]

“Regionalizam – uslov integracije mladih”

  Prednosti raspoređivanja centralizvane i unitarizovane društvene ustrojenosti moraju se približiti i objasniti mladima na prijemčljiv način. Predstavljanje mogućnosti udruživanja mladih iz pograničnih regija u omladinska udruženja, saveze udruženja, koja  svoje finansiranje pribavljaju iz više nacionalnih resursa ili iz finansijskih fondova Evropske Unije, kako bi sprovodili svoje aktivnosti i na taj način osnaživali položaj mladih [...]

“Obuka omladinskih turističkih radnika za sprovođenje programa na otvorenom”

Turizam kao grana koja je u konstantnom rastu sve više beleže, kao i u našoj zemlji, rast programa koji su namenjeni mladima i deci i koji se realizuju u prirodi kroz promociju zdravih stilova života. Ovakav oblik rada zahteva dosta prirpeme i edukacije, onih koji te programe sporovode i do sada nije zabeležena ni jedna [...]

“Promocija socijalnih prava marginalizovanih grupa i zaštite lica sa invaliditetom”

  Redakcija Omladinskih novina je nakon početka projekta radi pisanja priloga, došla do zaključka da je potreban određeni vid jednodnevne obuke, kao bi se članovi redakcije upoznali sa problematikom socijalnih prava marginalizovanih grupa. Obuka je održana sa 16 mladih novinara i tom prilikom je dogovoreno da svi članovi redakcije napišu po jedan prilog od kojh [...]

International Peace Youth Group – Rise of interests in the reunification of Korea

  Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) hosted a conference in Yeouido, Seoul on the 10th at 3:00 PM in the Cedar Room, 3rd floor of the 63 Building with political, religious and NGO leaders. Approximately 200 people gathered for the ‘World Peace Conference for Peace and Korean Unification – How to Achieve [...]

Report – Internacinalni summit and youth walk for peace in 2014, Seoul

Representatives of more than 500 youth  organizations from more than 140 countries around the world, in total – 650 young people together with 2,000 diplomats and religious leaders participated in the Summit for Peace, held in South Korea in Seoul from 16 to 21 September 2014. On the first day of the summit there was [...]

Konkurs za autore i novinare

Ko može da se prijavi? Mladi iz Srbije, starosti od 16 do  30 godina, sa i bez iskustva. Vrste angažmana i trajanje Angažman je na dobrovoljnoj (volonterskoj) bazi i obavlja se u celini putem interneta. Dajemo ti mogućnost da kao autor redovno pišeš za naš portal ili da kao dopisnik to činiš kad god poželiš. [...]

KONKURS za članove PR tima “PortalMladi.com”

PortalMladi.com je internet servis koji  se trudi da svakodnevno objavljuje informacije i vesti  o brojnim seminarima, obukama, treninzima, stipendijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, mogućnostima za stažiranje i usavršavanje, studijskim putovanjima, poslovnim ponudama, ali i drugim zanimljivim sadržajima koji doprinose kvalitetnijem informisanju mladih. Ko može da se prijavi? Mladi iz Beograda starosti od [...]