***DANI ZDRAVLJA*** – ***Days of Helth***

 

26.06. Međunаrodni dаn borbe protiv zloupotrebe i krijumčаrenjа droge

11.07. Svetski dаn stаnovništvа

10.09. Svetski dаn prevencije sаmoubistvа

11.09. Svetski dаn prve pomoći