“KUL” TURA Novi Sad

 

U toku projekta izarađena je posebno dizajnirana, sa temama novosadskih ustanova i spomenika umetnosti i kulture, platforma za igru koja će, za mlade prevashodno, igrajući je (prolazeći platformu), biti informativno edukativna, vizuelna osnova i podsetnik na kulturno umetničko bogatstvo Grada Novog Sada i okoline.
Smatramo da je to način da afirmišemo umetničko kulturnu ponudu i podsetimo sve građane, a naročito mlade na lepotu u njihovom neposrednom okruženju, o načinu na koji kultura i umetnost i nove ideje spajaju ljude… Sa druge strane smatramo da Grad Novi Sad kroz ovaj i ovakve projekte podržava ideje koje mlade vraćaju sa ulice i daje im adekvatan sadržaj za popunjavanje vremena dokolice.

Ciljevi su:

Edukativno – informativno delovanje na građane Novog Sada, prevashodno na decu i mlade.
Podsticanje mladih na originalno, autorsko stvaralaštvo.
Kvalitetno, na dopadljiv način, koji indirektno ima edukativno kulturnu notu, popunjavanje dokolice.

Korisnici su prevashodno deca i mladi, kao grupa koju sadržaj projekta, zbog načina i sredstava sprovođenja, direktno pogađa.

U najširem smislu projekat ima za cilj da mlade i druge zainteresovane građane upozna sa kulturno – umetničkom baštinom Novog Sada, putem svojevrsne društvene igre pod nazivom <„KUL“ TURA Novi Sad>.