“Navijaj za sebe”

 

Projekat se bavi problemom nasilja u sportu sa ciljem podizanja svesti mladih o problemu nasilja u sportu kroz edukaciju, senzibilizaciju i javnu diskusiju. Opšti cilj projekta je stvaranje kulture u sportu koja promoviše vrednosti i norme nenasilnog ponašanja i osuđuje svaki oblik nasilnog ponašanja (fizičkog i psihičkog) koje je van sportskih pravila u Srbiji.

Interdisciplinarnim projektom „Navijaj za sebe“ želimo da predstavimo mladima život u lokalnoj zajednici na jedan nov način. Današnji način života omladine, koji uz sve moguće pogodnosti koje pruža tehnološki napredak, prati i čitav niz negativnosti koje na prvi pogled i nisu u toj meri uočljive, ali su svakako prisutne i na latentan način ugrožavaju bezbednost, zdravlje i pravilan razvoj mladih.

GALERIJA