“Pazi SPAM!”

 

Kroz promotivno edukativni materijal u dva javna događaja promovisan je internet i IKT kao korisna pojava, ali samo ukoliko se pravilno koristi. Posebno ukazujući roditeljima da je neophodno da pretražuju internet zajedno sa svojim detetom, razgovaraju sa njim o internetu, objasne mu važnost čuvanja ličnih podataka, ne dopuste susrete sa nepoznatim ljudima sa interneta, da se čuvaju poklona, da prijave neprimereno ponašanje pojedinaca. Takođe, ukazano je da je potrebno decu upozoriti da internet informacije mogu biti netačne, da koristite tehnička rešenja za blokade, da se roditelji i deca obavezno dogovaraju oko dužine korištenja interneta i igranja igrica, te da neuskraćuju deci pristup internetu, već da razgovaraju o korisnim stranama korišćenja interneta, ali da razgovoraju i o internetu i njegovim opasnostima.

Naglašena je obaveza prijavljivanja svakog nasilja ili nedoličnog ponašanja na internetu, bez izuzetka!

Ukazano je da roditelji moraju da se edukuju i prate trendove dece i mladih.

Ukazano je na neophodnost iniciranja uvođenja institucionalnog nadzora nad korišćenjem interneta u školi, kroz školski savet roditelja i slične organe.

                                                      PAMFLET

 

 

GALERIJA