“Promocija socijalnih prava marginalizovanih grupa i zaštite lica sa invaliditetom”

 

 

Redakcija Omladinskih novina je nakon početka projekta radi pisanja priloga, došla do zaključka da je potreban određeni vid jednodnevne obuke, kao bi se članovi redakcije upoznali sa problematikom socijalnih prava marginalizovanih grupa. Obuka je održana sa 16 mladih novinara i tom prilikom je dogovoreno da svi članovi redakcije napišu po jedan prilog od kojh će se objaviti onaj koji bude zadovoljio sve kriterijume, sobzrioom da su novinari mladi i da tek uče. Kao rezultat je stiglo 11 priloga, od čega su objavljena dva u formi vesti i jedan kao prilog, prilikom čega je odlučeno da se objavi prilog o ženama kao posebnoj i velikoj marginalizovanoj grupi. Objavljeni su: vesti “When humanity is priority” i “Obuka slepih i slabovidih za rad na računaru”, kao i prilog “Koliki je značaj jedne žene?”. Zajedničkim radom i dogovorom redakcije i članova projektnog tima, takođe je odlučeno da se jedan tekst objavi na engleskom jeziku sobzirom da je bilo planirano da se novine distrbuiraju tokom festivala, kao i da članovi redakcije učestvuju u promotivnim aktivnosti.

KLIK KLIK BOOM