Radionica “Izrada marketing plana” u Kancelariji za mlade u Sremskim Karlovcima

 

U četvrtak, 20. jula,  prisustvovali smo radionici sa temom “Izrada marketing plana” u Kancelariji za mlade u Sremskim Karlovcima.

Marketing plan je neophodan za usmeravanje i koordinaciju marketing delatnosti. Promovisanjem svog rada ne samo da sopstveni rad i organizaciju činimo vidljivom i prepoznatljivom, već podižemo i svest o društvenim izazovima kojima se bavimo.

Strategijski marketing plan govori o ciljnim tržištima kao i o vrednosti koja će biti ponuđena na tržištu, na osnovu analize najboljih tržišnih šansi. Taktički marketing plan određuje marketing taktike, uključujući karakteristike proizvoda/usluge, promociju, formiranje cena, kanala prodaje i dr.

Teme su bile :

  •  Strategijski i taktički marketing plan
  •  Marketing strategija
  • Društveni mediji kao kanal komunikacije

- prihvatanje medija i uticaj tehnologije na načine komunikacije
- osnove Community Managementa
- Facebook kao najmoćnija društvena mreža i njegov potencijal u Srbiji
- načini komunikacije putem ove platforme (inbox, komentari, grupe…)

  •  Značaj komunikacije sa zajednicom

- približavanje zajednici
- dvosmerna komunikacija
- razvijanje odnosa sa ciljnom grupom

Radionicu je vodio Aleksandar Pokrajac društveni preduzetnik Razvojno-poslovni inkubator

Gost predavač je bio  Aleksandar Radukin osnivač agencije za digitalni marketing Homepage

Radionica je realizovana u okviru projekta „ Preduzetničko osnaživanje mladih – uslovi i elementi uspešnog i odgovornog poslovanja“, kojeg sprovodi Opština Sremski Karlovci, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.